Dirigent

Jacco Nefs

Na zijn opleiding klarinet aan het Brabants Conservatorium in Tilburg en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, studeerde Jacco orkestdirectie aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Hij startte in 1994 als klarinettist bij de Marinierskapel. Na 8 jaar besloot hij zich volledig te gaan richten op dirigeren en arrangeren. Sinds 2012 is hij de vaste dirigent van de Amsterdamse Tramharmonie. En daar zijn we heel blij mee!

Elke woensdagavond reist Jacco van het mooie Brabant naar het nog mooiere Amsterdam, met zijn baton in zijn ene hand en een tas vol partituren in de andere. Een stevig potje repeteren, een sober glaasje bier en dan weer terug naar Brabant, wat een bezieling!

Onder de inspirerende leiding van Jacco heeft het orkest zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een veelzijdig blaasorkest, dat van alle marken thuis is en dat zijn gelijke niet kent. Of zoals Jacco altijd zegt: “Een orkest als de Tramharmonie vind je nergens”. En dat bedoelt hij in de positieve zin des woords.

Naast de Tramharmonie is Jacco ook verbonden aan Muziekvereniging Somerens Lust en het door hem opgerichte Orkest Orventus.